Anđa Marić: Kvalitetan život s multiplom sklerozom uz pomoć medicinske marihuane

 Još uvijek se uznemiruju duhovi u raspravi o korištenju „ljute droge“ marihuane čak i u medicinske svrhe. U Hrvatskoj je to moguće – ali skupo. Anđa Marić podsjeća i na veoma teške popratne pojave i [...]

Anđa Marić: Kvalitetan život s multiplom sklerozom uz pomoć medicinske marihuane2017-10-28T12:03:59+00:00